Plan de igualdade de FADEMGA Plena inclusión. 2023-2027

Datos Xerais:

Categoría: Igualdade

Publicado: Marzo 2024

Autoría: FADEMGA Plena inclusión Galicia

Publicación para: empresas , profesionais

Organización: FADEMGA Plena inclusión Galicia

Tema: Igualdade

Descrición:

A igualdade entre mulleres e homes é un principio xurídico universal recoñecido en diversos textos internacionais sobre dereitos humanos. Neste marco definíronse o obxectivo xeral, os obxectivos específicos e as actuacións contempladas no Plan de igualdade de FADEMGA Plena inclusión Galicia.