Apoio a familias

A aparición da discapacidade nun membro do núcleo familiar implica unha serie de cambios e estos, á súa vez, supoñen novas necesidades.  Falamos de necesidades emocionais, de información,  formación, económicas, educativas... Necesidades que ademáis van cambiando según cambia o momento vital de cada persoa. 

A través do noso Programa de Apoio a Familias levamos a cabo unha serie de proxectos orientados a informar, orientar, formar, asesorar e apoiar a todas as familias, atendendo a cada unha das súas realidades. 

Nesta sección podes coñecer cada un destes proxectos: