Formación

formation.image_alt

Virada Liderado

O propósito de VIRADA para o desenvolvemento do liderado (VIRADA Liderado) é contribuír a que persoas con responsabilidades directivas ou de coordinación de equipos, responsabilidades en exercicio ou futuras, adquiran competencias estratéxicas, interpersoais e persoais que as capaciten para o desenvolvemento dun liderado máis efectivo.

Busqueda