Formación

Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais-FESAN

Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais-FESAN

Modalidade de teleformación

Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

AGADEA

Diagnóstico social: Marco teórico, metodoloxía e instrumentos

Diagnóstico social: Marco teórico, metodoloxía e instrumentos

COTSG (Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia)

Programa Virada Equipos 2025

Programa Virada Equipos 2025

Sesións presenciais en Arnoia e Santiago de Compostela

Programa Virada Liderado 2025

Programa Virada Liderado 2025

Sesións presenciais en Arnoia e Santiago de Compostela