APA SALADINO CORTIZO

Datos Generales:

Rúa Carballal, 60 (Vigo)

Aberto de luns a venres de 9:30 a 14:30 horas

986 2881 88

cee.saladino.cortizo@edu.xunta.es

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceesaladinocortizo/?q=taxonomy/term/90

Descripción

Centro de educación especial situado na parroquia de Cabral, no municipio de Vigo. Conta con servizo de comedor escolar. Formación regrada e organización de actividades extraescolares.

APA SALADINO CORTIZO