AUTISMO OURENSE

Datos Generales:

Calle Ramón Puga, s/n (Ourense)

De luns a venres de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 19:00 horas.

988 219 389

info@autismourense.org

http://www.autismourense.org/

Descripción

A asociación Autismo Ourense ten como misión promover a calidade de vida das persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) ou sospeita de TEA e das súas familias ao longo do seu ciclo vital, facilitando e potenciando o seu desenvolvemento integral, mediante a posta en práctica de programas e servizos específicos que respondan as necesidades e intereses de cada un dos nosos usuarios.

AUTISMO OURENSE