ASPADISI

Datos Generales:

Rúa Río Miño, 34 (Carballiño)

Aberto de luns a venres de 10:00 a 18:00 horas

988 275 177

asociacionaspadisi@hotmail.com

Descripción

Asociación de pais de persoas con discapacidade da Comarca do Carballiño.

ASPADISI