ASDEME

Datos Generales:

Carretera Seixo (San Xurxo) S/N (Chantada)

De luns a venres de 9:30 a 17:00 horas.

982 462 117

asdeme@gmail.com

https://asdeme.es/

Descripción

ASDEME é unha asociación de persoas con discapacidade intelectual maiores de 18 anos. A súa misión é mellorar a súa calidade de vida e a dos seus familiares facilitando os apoios necesarios para alcanzar a súa inclusión laboral, persoal e social.

ASDEME