N.S CHAMORRO

Datos Generales:

Camiño da Calzada, 16, O Val de Narón.

De luns a venres de 9:00 a 17:00 horas.

981 363 427

administracion@asociacionchamorro.org

https://www.asociacionchamorro.org/

Descripción

Somos unha entidade privada e sen ánimo de lucro, que ten como obxectivo atender a persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e ás súas familias. A entidade nace no ano 1964, por mor da iniciativa dun grupo de pais e nais que pretenden dar resposta ás súas necesidades e expectativas, ante a inexistencia de recursos dirixidos a persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

N.S CHAMORRO