C.O PASCUAL VEIGA

Datos Generales:

Rúa Vila de Laxe, 23 1º (A Coruña)

De luns a venres de 9:00 a 17:00 horas

981 15 45 57

asociacionpascualveiga@gmail.com

http://centroocupacionalpascualveiga.com/

Descripción

A Asociación Pascual Veiga é unha entidade sen ánimo de lucro que se constitúe no ano 1991 e decide crear un espazo común, o Centro Ocupacional, do que se beneficien os seus fillos e as súas fillas. Os beneficiarios son homes e mulleres adultos, maiores de 18 anos e que necesitan de forma temporal ou permanente recursos humanos e materiais máis específicos para conseguir o seu desenvolvemento persoal, social e laboral.

C.O PASCUAL VEIGA