ASPADISOL

Datos Generales:

Rúa Fiandeiras - O Valiño, 12 (Oleiros)

De luns a venres de 9:30 a 16:30 horas.

981 631 070

aspadisol@aspadisol.org

ASPADISOL