ASPADEX

Datos Generales:

Vilar de Toba s/n (Cee)

De luns a venres de 10:00 a 18:00 horas.

981 745 381

aspadex@yahoo.es

https://www.aspadex.org/

Descripción

A Asociación ASPADEX é unha entidade de iniciativa social, sen ánimo de lucro e declarada de Utilidade Pública, que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.

ASPADEX