Cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para a obtención dos certificados de lingua galega, Celga

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, UNIVERSIDADES E FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos Generales:

Categoría: Educación

Docente: Varios

Dirigido a: todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen preparar as probas convocadas pola Secretaría Xeral da Lingua para certificar a súa competencia en lingua galega.

Presencial: si

Lectura fácil: no

Enlace del curso: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240626/AnuncioG0761-200624-0001_gl.html

Descripción

Obxecto: convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2024/25, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.


Persoas destinatarias dos cursos: Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen preparar as probas convocadas pola Secretaría Xeral da Lingua para certificar a súa competencia en lingua galega.

Cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para a obtención dos certificados de lingua galega, Celga