Formación

formation.image_alt

Virada Equipos

O propósito de VIRADA para o fortalecemento de equipos (VIRADA Equipos) é contribuír a que equipos naturais de organizacións da economía social e empresas desenvolvan competencias de liderado compartido e desempéñense con maior efectividade.

Busqueda