Formación

Cursos de Lengua de Signos Española 2024/2025

Cursos de Lengua de Signos Española 2024/2025

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

Aplicación del Estándar Europeo de Accesibilidad TIC (8ª ed. 2024)

Aplicación del Estándar Europeo de Accesibilidad TIC (8ª ed. 2024)

UNED, Real Patronato sobre Discapacidad y Fundación ONCE

Vivienda accesible (7ª edición)

Vivienda accesible (7ª edición)

UNED, Real Patronato sobre Discapacidad y Fundación ONCE

Materiales digitales accesibles (8ed. 2024)

Materiales digitales accesibles (8ed. 2024)

UNED, Real Patronato sobre Discapacidad y Fundación ONCE